Din revisor informerer februar 2016

I denne udgave kan du bl.a. læse om følgende:

– Husk at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder
   efter regnskabsårets udløb.

– Nye regler for konkurrenceklausuler, kundeklausuler og jobklausuler
   med virkning fra 1. januar 2016

– Sidste frist for indbetaling af 1. rate af den ordinære acontoskat for
   indkomståret 2016 er den 21. marts.

– Forskellige forsikringsbehov for forskellige virksomheder.

Din revisor informerer februar 2016

Læs mere

B-skatterater

Det er nu kun muligt, at tjekke B-skatterater digitalt.

B-skat samt arbejdsmarkedsbidrag falder i 10 rater, fordelt over 2016.

Forfaldsdag er hver måned d. 1., med undtagelse af månederne juni og december.
Sidste retmæssige betalingsdag for skatteyder er d. 20. i forfaldsmåneden.

Du betaler raterne ved at logge på www.skat.dk/tastselv.

Læs mere

Din revisor informerer oktober 2015

I denne udgave kan du bl.a. læse om

– I 2016 ændres håndværkerfradraget fra 15.000 kr til 6.000 kr med mulighed for yderligere fradrag under særlige omstændigheder.

– SKATs nye mobilløsning, hvor du kan indberette og betale moms via mobil eller tablet.

– Hvorfor beskrivelse af regnskabspraksis er vigtig i årsregnskabet.

– Udviklingen af nye betalingsformer.

 

Din revisor informerer oktober 2015

Læs mere