Din revisor informerer, 1. kvartal 2017

I denne udgave kan du bl.a. læse om følgende:

 • Med de nye regler, kan du nu trække parkeringsudgifter fra i skat.
 • Hvis du som kapitalejer har et ulovligt lån i dit selskab, kan dette muligvis lovliggøres.
 • Hvad kan du eventuelt gøre, hvis du har penge stående på en bankkonto hvor du betaler negative renter.
 • Læs om skattereglerne for fartbøder, parkeringsbøder og udgifter til restaurantbesøg.

Din revisor informerer 1. kvartal 2017

Læs mere

Din revisor informerer februar 2017

I denne udgave kan du bl.a. læse om følgende:

 • Aktionærlån er nu blevet lovliggjort. Men du bør stadig være meget varsom med, at benytte denne mulighed.
 • IT-kriminalitet kan ramme alle. Et it-sikkerhedstjek kan være en god idé.
 • Nøgletal kan give overblik i regnskaberne. Derfor er det vigtigt at have styr på likviditet.
 • Hvilke fradragsregler er der for kørsel? Læs om kørselspenge og befordringsfradrag.

Din revisor informerer, februar 2017

Læs mere

Din revisor informerer 4. kvartal 2016

I denne udgave kan du bl.a. læse om følgende:

 • Ændring af grænserne for topskat i 2017. Det kan være en god idé at se på forholdet mellem løn og udbytte.
 • To iværksættere fortæller om de skiftende selskabsformer de har benyttet og hvad dette har betydet.
 • Ny serie, der denne gang har fokus på engagementsforespørgsler, materialeplaner og tidsplaner.
 • Regler for opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Din revisor informerer 4. kvartal 2016

Læs mere

Din revisor informerer september 2016

I denne udgave kan du bl.a. læse om følgende:

 • Regler for skattemæssige fradrag i forbindelse med arbejdsgiver betalt uddannelse. Regler for almindelige ansatte, hovedaktionærer og selvstændige.
 • Opsparing til egen virksomhed. Valget mellem etableringskonto eller en iværksætterkonto afhænger bl.a. af skattemæssige forhold.
 • Ny ordning giver mulighed for yderligere indsats for, at få langtidssygemeldte tilbage på jobbet.
 • Regler for moms og skattebetalinger ved crowdfunding.

Din revisor informerer, september 2016

Læs mere

Din revisor informerer juni 2016

I denne udgave kan du bl.a. læse om følgende:

 • Fra d. 1. juli 2016 får medarbejdere igen lov til at tegne medarbejderaktier på særlige skattemæssige vilkår.
 • Tid til indberetning af årsrapport for størstedelen af de danske virksomheder.
 • Skattemæssige afskrivninger af udgifter til indretning, ombygning og forbedring, hvis du driver virksomhed i lejede lokaler.
 • Gældende skatteregler for sundhedsforsikring.

Din revisor informerer, juni 2016

Læs mere

Din revisor informerer februar 2016

I denne udgave kan du bl.a. læse om følgende:

– Husk at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder
   efter regnskabsårets udløb.

– Nye regler for konkurrenceklausuler, kundeklausuler og jobklausuler
   med virkning fra 1. januar 2016

– Sidste frist for indbetaling af 1. rate af den ordinære acontoskat for
   indkomståret 2016 er den 21. marts.

– Forskellige forsikringsbehov for forskellige virksomheder.

Din revisor informerer februar 2016

Læs mere

B-skatterater

Det er nu kun muligt, at tjekke B-skatterater digitalt.

B-skat samt arbejdsmarkedsbidrag falder i 10 rater, fordelt over 2016.

Forfaldsdag er hver måned d. 1., med undtagelse af månederne juni og december.
Sidste retmæssige betalingsdag for skatteyder er d. 20. i forfaldsmåneden.

Du betaler raterne ved at logge på www.skat.dk/tastselv.

Læs mere

Din revisor informerer oktober 2015

I denne udgave kan du bl.a. læse om

– I 2016 ændres håndværkerfradraget fra 15.000 kr til 6.000 kr med mulighed for yderligere fradrag under særlige omstændigheder.

– SKATs nye mobilløsning, hvor du kan indberette og betale moms via mobil eller tablet.

– Hvorfor beskrivelse af regnskabspraksis er vigtig i årsregnskabet.

– Udviklingen af nye betalingsformer.

 

Din revisor informerer oktober 2015

Læs mere