Priser

Vor viden og ydelser er ikke gratis.

Men vi er yderst konkurrencedygtige på prisen blandet andet ved en kombination af branchemæssigt fornuftige priser samt effektive arbejdsmetoder.

Nye kunder tilbydes et gratis og uforpligtende møde, hvor vi sammen ser på mulighederne for et fremtidigt samarbejde.

Hos Augusta A/S leverer vi til tiden og til den aftalte pris.

Garanti

Som Revisionsaktieselskab giver vi vores kunder i henhold til Revisorloven en betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde vi udfører.

Lovgivningen kræver en garantistillelsesordning og en ansvarsforsikring.

Garantiordningen har til formål, at sikre opfyldelse af økonomiske krav, som måtte følge af udførelse af opgaver i henhold til revisorlovens § 1 stk. 2 og 3.

Ifølge lovgivningen skal garantiordningen dække krav op til og med 500.000,00.

Augusta A/S har tegnet en garanti som overstiger det lovkrævede.

Ansvarsforsikringen har til formål, at sikre opfyldelse af økonomiske krav overfor skadelidte for et erstatningsansvar, som måtte følge af opgaver i henhold til revisorlovens § 1 stk. 2 og 3.

Ifølge lovgivningen skal ansvarsforsikringen dække krav op til og med 2.000.000,00.

Augusta A/S har tegnet en garanti som overstiger det lovkrævede.